MUA FANPAGE/GROUP FB

STT Fanpage/Group Số lượng Like/Mem Thời gian tạo Loại Giá Mô tả Thao tác
1 NHOM GAME MU ONLINE NHOM GAME MU ONLINE 11.500 1 Group 999.999đ Thời giạn tạo nhóm 2-5 năm ->NHóm trước kia mình mở sv game MU giờ ko cần bán lại
2 GROUP -> CHO MUA BAN GROUP -> CHO MUA BAN 20.000 1 Group 999.999đ Tạo nhóm 7 -12 Tháng ,hàng tự sản xuất yên tâm xài trọn đời
3 NHOM CHO RAO VAT NHOM CHO RAO VAT 25.000 1 Group 999.999đ Tạo nhóm 7 -12 Tháng , hàng nhà nuôi yên tâm dùng trọn đời
4 NHOM GAME VO LAM TRUYEN KY NHOM GAME VO LAM TRUYEN KY 12.500 1 Group 999.999đ Tạo tầm 1-2 năm ,
5 FANPAGE GAME MU FANPAGE GAME MU 1.000 1 Fanpage 999.999đ PAGE GAME MU