MUA FANPAGE/GROUP FB

STT Fanpage/Group Số lượng Like/Mem Thời gian tạo Loại Giá Mô tả Thao tác
1 VAN CHUYEN HANG QUOC TE VAN CHUYEN HANG QUOC TE 82.000 1 Group 2.000.000đ Tạo trên 7 -12 Tháng ->nhóm nuôi 100% yên tâm xài trọn đời
2 NHOM GAME MU ONLINE NHOM GAME MU ONLINE 11.500 1 Group 999.999đ Thời giạn tạo nhóm 2-5 năm ->NHóm trước kia mình mở sv game MU giờ ko cần bán lại
3 GROUP -> CHO MUA BAN GROUP -> CHO MUA BAN 20.000 1 Group 999.999đ Tạo nhóm 7 -12 Tháng ,hàng tự sản xuất yên tâm xài trọn đời
4 NHOM CHO RAO VAT NHOM CHO RAO VAT 25.000 1 Group 999.999đ Tạo nhóm 7 -12 Tháng , hàng nhà nuôi yên tâm dùng trọn đời
5 NHOM GAME VO LAM TRUYEN KY NHOM GAME VO LAM TRUYEN KY 12.500 1 Group 999.999đ Tạo tầm 1-2 năm ,
6 FANPAGE PHIM TV FANPAGE PHIM TV 11.000 1 Fanpage 999.999đ Tạo trang 2020 , page có video , click vào hình ảnh để xem
7 FANPAGE CON HEO CON -> 2022 FANPAGE CON HEO CON -> 2022 3.500 1 Fanpage 999.999đ NĂM TẠO 2022
8 FANPAGE TAY THI -> 2021 FANPAGE TAY THI -> 2021 3.800 1 Fanpage 999.999đ NĂM TẠO 2021
9 FANPAGE SIM DEP GIA RE -> 2022 FANPAGE SIM DEP GIA RE -> 2022 2.800 1 Fanpage 999.999đ NĂM TẠO 2022
10 FANPAGE PRO5 -> 2019 FANPAGE PRO5 -> 2019 4.700 1 Fanpage 999.999đ CÓ VIDEO 2019
11 FANPAGE PRO5 -> 2020 FANPAGE PRO5 -> 2020 7.500 1 Fanpage 999.999đ PAGE VỀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ NĂM TẠO 2020
12 FANPAGE PRO5 -> 2017 FANPAGE PRO5 -> 2017 2.100 1 Fanpage 999.999đ PAGE VỀ GAME MU
13 FANPAGE PRO5 -> 2017 FANPAGE PRO5 -> 2017 1.200 1 Fanpage 999.999đ PAGE VỀ GAME MU NĂM TẠO 2017
14 FANPAGE PRO5 -> 2020 FANPAGE PRO5 -> 2020 3.000 1 Fanpage 999.999đ PAGE VỀ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ NĂM TẠO 2020
15 PAGE TIN PAGE TIN 3.500 1 Fanpage 999.999đ PAGE TẠO 2022